A+專才:發展酒店要配合都市文化
Loading player ...
  • Currently 3.14/5
18-Sep-14

帝盛酒店總裁邱詠筠以個別城市為發展單位,嚴選合適區域,更細緻集中地拓展酒店業務。

Tags: A+專才 | 侯嘉明 | 邱詠筠 |
更多
 
     
 
 
  熱門 12345 羅啟新棟篤笑 111 嘉明